Thứ Kim loại mạnh nhất trong MCU Marvel là gì?

Ngày:14/07/2020  

Thanh Kiếm Twilight Sword

Kim loại mạnh nhất trong MCU là gì? câu hỏi này không giới hạn ở phạm vi Trái đất từng có như hợp kim adamantium. Tôi muốn đề cập là thứ kim loại mạnh nhất trong toàn bộ Vũ trụ Marvel, thậm chí nó trên bất kỳ hành tinh nào hoặc bất kỳ dòng thời gian /vũ trụ hoặc kích thước nào.
kiếm của quỷ lửa

Nếu bạn định giới hạn nó ở MCU, thì đó không phải là Uru hình thành búa thần Mjolnir  của Thor (đã bị Hela phá vỡ), đó không phải là chiếc khiên siêu cứng của Captain, đã bị Thanos chém vỡ, đó không phải là kim loại từ bộ áo giáp của Iron Man như đã đã bị xé rách bởi thanh kiếm của Thano và nó cũng không phải là thanh kiếm của Thanos vì nó đã bị phá hủy bởi Scarlet Witch. Nếu tôi phải đoán, nó có thể là bất cứ thứ gì đã hình thành thanh gươm Twilight (kiếm của quỷ lửa Surtur).
Thanh kiếm Twilight Sword kết hợp Eternal Flame được tạo ra để làm Vũ Trụ ngập trong biển lửa. Surtur định dùng Kiếm nhúng Lửa để hủy diệt 9 Cõi. Nhưng đã bị Thần Odin ngăn chặn.


www.Uviet.net