Bộ giáp Công nghệ Nano của Tony Stark ở một đẳng cấp ma thuật

Ngày:30/05/2020  
Trích dẫn từ Thor:

"Tổ tiên của bạn gọi nó là ma thuật và bạn gọi nó là khoa học. Chà, tôi đến từ một nơi mà chúng là một và cùng một thứ."

Điều này dường như được đề cập đến định Luật đầu tiên của Arthur C. Clarke rằng:

"Bất kỳ công nghệ đủ tiên tiến nào cũng không thể phân biệt được với ma thuật."

Bộ giáp công nghệ nano của Iron Man

Về cơ bản, bộ giáp công nghệ nano của Tony Stark, rất tiên tiến, nên không thể phân biệt được giữa nó với ma thuật và do đó vượt quá khả năng của khoa học hiện tại để trả lời câu hỏi này.
Các thứ vũ khí của Tony Stark trong phim Infinity War đều được hình thành từ suy nghĩ của anh. Bộ giáp iconic Mark L suit mang tính biểu tượng của anh được sử dụng trong Infinity War dựa trên công nghệ nano, với tính năng điều khiển bằng xung thần kinh. Anh ta chỉ cần suy nghĩ để kiểm soát bộ giáp của mình, đại khái là khi Tony Stark cần tên lửa, và bộ đồ của anh lập tức tạo thành tên lửa thu nhỏ.

Theo ý kiến của tôi thì có thể " Đỉnh điểm của công nghệ chính là ma thuật."

Nguyễn Thế Anh
www.Uviet.net