Hiện Có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy chúng ta đang sống trong đa vũ trụ không?

Ngày:14/07/2020  

Hiện Không có bằng chứng nào về Thuyết Đa Vũ Trụ

đa vũ trụ có tồn tại hay không

Thực sự không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của ĐA VŨ TRỤ, nhưng có một số điều thú vị chỉ ra khả năng TỒN TẠI đa vũ trụ này. Giả thuyết đa thế giới đã nảy sinh từ hành vi dường như hỗn loạn được phát hiện trong cõi lượng tử. Hành vi kỳ lạ được thấy trong các thí nghiệm như thí nghiệm khe đôi và mối tương quan kỳ lạ của các hạt vướng víu hạt có xu hướng được lý giải bằng cách giải thích khét tiếng của Copenhagen về cơ học lượng tử. Mặt khác, Schrodinger không thích điều này và đã đưa ra một loạt các phương trình dường như chỉ ra rằng thay vì sụp đổ các hàm sóng do quan sát, chúng tôi chỉ đơn giản là thấy một trong những khả năng tồn tại của một hạt lượng tử vừa xuất hiện ở nơi này và đồng thời bản thân nó tương tác với chính nó cũng tồn tại ở một nơi khác.
cơ học lượng tử

Nơi đó là một vũ trụ khác nhưng quan sát dược có vô số tương tác như vậy, nên chúng ta có thể suy ra rằng có vô số vũ trụ (đa vũ trụ).
tương tác hạt

Chính vì thí nghiệm này bạn có thể thích cách giải thích của Copenhagen hay bạn thích cách giải thích về giả thuyết nhiều thế giới. Tất nhiên, đây là một lời giải thích rất đơn giản.

www.Uviet.net