Tại sao Hela không thể đánh bại con quỷ Surthur trong sự kiện Thor Ragnarok?

tháng 2 17, 2020