Sức Mạnh của Beyonder so với The One Above All (TOAA)

Ngày:07/11/2019  
Bàn luận sôi nổi về các nhân Vật Marvel, phổ biến là những thắc mắc về Thực thể nào là quyền năng nhất Vũ trụ Marvel. Và có 2 thực thể trong danh sách ứng cử là:  Beyonder  và One Above All (TOAA) 
Sức mạnh của Beyonder so với đấng sáng thế The One Above All (TOAA) ai sẽ có quyền năng lớn hơn?.
Ảnh: Beyonder
Nhiều Fan cho rằng One Above All (TOAA) là sở hữu quyền năng tuyệt đối và đứng đầu Đa vũ trụ và hơn hẳn Beyonder.

Sẽ có sự nhầm lẫn, Beyonder là hiện thân của Đa vũ trụ, là tập hợp các yếu tố định luật vật lý của đa Vũ trụ lúc chưa hình thành, nghĩa là ở một đẳng cấp mà không một thực thể hay bất cứ vị thần linh nào khác có thể chạm đến. và Tất nhiên là Trên cả The One Above All thậm chí 2-3 bậc.
Ảnh: One Above All (TOAA) 
 I am the One Above All. I see through many eyes. I build with many hands. They are themselves, but they are also me. I am all-powerful. My only weapon is love. The mystery intrigues me.-- One-Above-All 
Tùy vào quan điểm của mỗi người, nhưng nếu được phân tích kỹ hơn, các bạn sẽ thấy rằng Beyonder không phải là thực thể nằm dưới sự cai quản hay kiểm soát của The One Above All, bởi vì Beyonder nằm ngoài Đa vũ trụ, Beyonder Multiverse là sự tồn tại bên ngoài không gian, thời gian và tất cả các thực tại có nghĩa là TOAA hoặc Living Tribunal hoặc bất kỳ thực thể nào khác. 
It's been proven in the databook by Jim shooter himself he stated on paper that Beyonder realm compare to TOAA (Marvel Multiverse) was a Drop in a sea compared and when the Beyonder was looking in it was like a microscope through his pin hole.
Điều đó đã được chứng minh trong ghi chú rằng so với TOAA (Marvel Multiverse) là một giọt nước trong biển nếu so sánh với vương quốc Beyonder, và khi Beyonder nhìn vào nó giống như một chiếc kính hiển vi thông qua lỗ pin của anh.


Như vậy là khá rõ ràng về những thắc mắc bấy lâu nay của các Fan Marvel comic. Cuối cùng Beyonder mới thực sự là ứng cử Viên sáng giá nhất cho Vị trí Số Một (TOP 1)
Beyonder nói rằng anh mạnh hơn gấp 1 triệu lần toàn bộ đa Vũ trụ hợp lại.
 1. Tên: The Beyonder, The One From Beyond, The One Who is All, Frank
 2. Nguồn Gốc: Marvel Comic
 3. Tuổi: Không thể xác định,
 4. Giới tính: Không thể xác định, nhưng thường xuất hiện dưới dạng Đàn Ông
 5. Tiểu Sử: Beyonder là Siêu thực thể đến từ Beyond-Realm, vượt trên toàn bộ sinh vật trong Đa Vũ Trụ Marvel. Hắn như Chúa trước Genesis và là kẻ không thể mang ra so sánh trong Marvel trên cả The One Above All.
 6. Sức Mạnh: Toàn Năng, là hiện thân của Đa Vũ trụ Multiverse
 7. Sức Hủy DiệtMulti-Megaverse (Vô hạn của vô hạn Đa Vũ Trụ): Beyond-Realm bằng với cơ thể của Beyonder trong Đa Vũ Trụ Marvel. Cơ thể đó có Vô Hạn Chiều Không Gian, cấu trúc như một Đa Vũ Trụ và coi Living Tribunal M-Body như con vi khuẩn. Và tất cả mọi thứ trong Beyond-Realm đều là 1 phần suy nghĩ của Beyonder
 8. Tốc Độ: Không thể đong đếm, Toàn Hiện trong Beyond-Realm
 9. Độ Bền: Multi-Megaverse, chấp hết tất cả các Celestials, và tất cả Siêu anh hùng trong vũ trụ cùng lúc tấn công. Không thể bị giết, hoặc tự làm cho chết rồi hồi sinh và lấy lại toàn bộ sức mạnh.
 10. Lực Đánh: Multi-Megaverse. một phát đánh kết thúc Molecule man
 11. Lực Nâng: TOÀN CÕI VŨ TRỤ Không thể đong đếm
 12. Tầm Đánh: Multi-Megaverse, QUÉT SẠCH ĐA VŨ TRỤ CHỈ BẰNG MỘT SUY NGHĨ
 13. Trí Tuệ: Có thể đạt được Cận Toàn Trí, nhưng thích tự trải nghiệm, cải trang thành sinh vật thông thường, tự hành xác
 14. Điểm Yếu: Khá là ngố và dại gái.
Originally The Classic Beyonder was the single most powerful being in the Marvel Univeres. He was said to be a million times more powerful than the entire Marvel Multiverse.

Ở một đẳng cấp mà không thể đụng chạm đến, Beyonder không phải là một đối tượng để mang ra so sánh. Beyonder có quá nhiều thành tích để chứng mình sức mạnh của ông ấy, từng đánh bại cùng lúc tất cả các Celestials hợp sức lại, Đập một phát Molecule Man trôi vào quên lãng, một mình cân toàn thể các Siêu anh hùng của Đa Vũ Trụ. Beyonder đã dịch chuyển vạn vật và mọi vật thể sống thậm chí là các thực thể quyền năng nhất vũ trụ bao gồm tất cả các Siêu anh hùng vào một nơi gọi là Secret Wars. nhiêu đó đủ hiểu rằng ông ấy có thể giết chết mọi thứ chỉ bằng một suy nghĩ.
Beyonder là hiện thân của các định luật Vật Lý Đa Vũ Trụ

Danh Sách Sức Mạnh Marvel:

Marvel Tier List Update

1. TOAA: He is the creator! V/S  Beyonder
2.HOTU (Heart Of Universe )
3.Pre Recton Molecule Man
4. Living tribunal : He is only the judge of the multiverse
5. Meggan : he can Harness the Power of Earth, Otherworld and all of the Beyond 'True Beyonders')
6. Mad Jim Jaspers
7. Captain Britain
8. Infinity gaunlet
9. Ultimate nullifier
10. Abraxas
11. Molecule man
12. Multi-Eternity/Multi-Infinity (embodiments of the Multiverse-Time&Space)
13. Atelza
14.Oblivion
15. The Infinite, the Makers, the Cosmic Containment Units
16. HOM Wanda, Insane Genis-Vell, Celestial Nullifier
17. Eternity/Infinity/Entropy
(embodiments of the Universe-Time &Space) - (embodiment of ramdomness)
18. White Phoenix of the Crown/Death/Lord Chaos/Master Order
19. Rest of the Abstracts and so on.

Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net