Hoa Kỳ: 2 Nữ cảnh sát tân binh bị bắn chết trong 2 ngày

tháng 6 15, 2020