Cựu giám đốc Tình Báo MI6 tuyên bố COVID-19 được chế tạo trong phòng thí nghiệm Trung Quốc

tháng 6 05, 2020