Cháy lớn tại cầu cảng Lịch sử của Ngư Dân Historic Fisherman ở San Francisco

tháng 5 25, 2020_ 25/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,