Trung sĩ không quân Hoa Kỳ bị buộc tội sát hại phó cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz trong một cuộc phục kích bằng súng và chất nổ

tháng 6 09, 2020