Hải Quân Hoa Kỳ mua thêm Robot FLIR Centaur để xử lý bom mìn

tháng 6 15, 2020