Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Hải Quân Hoa Kỳ mua thêm Robot FLIR Centaur để xử lý bom mìn

Thứ Hai, tháng 6 15, 2020