Putin từng giải cứu Israel khỏi sự "Ức Hiếp" của chính quyền Obama Và LHQ

tháng 6 18, 2020