Trung Quốc Và Ấn Độ Không Ngừng Gia Tăng Lực Lượng Vũ Khí Hạng Nặng Gần Ladakh

tháng 7 04, 2020