Trung Quốc Điều Động 40 Chiến Đấu Cơ J-10 Tiến Sát Biên giới Đe Doạ Ấn Độ

tháng 7 04, 2020