Trung Quốc Điều Động 40 Chiến Đấu Cơ J-10 Tiến Sát Biên giới Đe Doạ Ấn Độ

Chủ đề có liên quan: , ,