Phát hiện dấu giầy hóa thạch 15 triệu năm tuổi

Ngày:_ 25/05/2023  
Phát hiện dấu giầy hóa thạch 15 triệu năm tuổi   Dấu giày 15 triệu năm tuổi kỳ lạ này được phát hiện gần đây ở Nevada Theo báo cáo, hóa thạch in dấu giày này được phát hiện trong một vỉa ...

Phát hiện đồ chơi Tình dục xuất hiện cánh nay hàng chục ngàn năm

Ngày:_ 22/05/2023  
Phát hiện đồ chơi Tình dục xuất hiện cánh nay hàng chục ngàn năm   Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời! Những con dương vật giả này có từ 30000 năm trước. chúng được tìm thấy ở Đức, được làm từ đá và sừng hươu.

Kho báu Trier Gold Hoard

Ngày:_ 31/12/2022  
Kho báu Trier Gold Hoard Trier Gold Hoard  là kho báu chứa hơn 2650 aurei (đồng xu vàng), nó dược chôn giấu vào năm 196 sau công nguyên trong cuộc tái tạo của Clodiu...

Thanh gươm Scythian bằng Vàng với đầu lợn rừng

Ngày:_   
Thanh gươm Scythian bằng Vàng với đầu lợn rừng Thanh kiếm Scythia bằng Vàng Thanh kiếm Ostan với trang trí bằng vàng trên chuôi kiếm và bao kiếm. Thế kỷ thứ Ba IV TCN Kurgan gần làng Veli...

Tắt tài trợ [X]