Kho báu Trier Gold Hoard

Ngày:31/12/2022  

Trier Gold Hoard  là kho báu chứa hơn 2650 aurei (đồng xu vàng), nó dược chôn giấu vào năm 196 sau công nguyên trong cuộc tái tạo của Clodius Albinus chống lại hoàng đế Septimius Severus.

Với trọng lượng 18,5 kg được tìm thấy ở Trier, Đức, vào tháng 9 năm 1993 trong quá trình xây dựng. Nó được mô tả là kho vàng được bảo quản lớn nhất của người La Mã trên toàn thế giới. Tích trữ đang được triển lãm tại Rheinisches Landesmuseum Trier

‘Trier Gold Hoard’ là kho vàng La Mã lớn nhất từng được khám phá. Gồm 2650 đồng tiền vàng nặng 18,5kg