Phát hiện đồ chơi Tình dục xuất hiện cánh nay hàng chục ngàn năm

Ngày:22/05/2023  

 


Chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời!
Những con dương vật giả này có từ 30000 năm trước. chúng được tìm thấy ở Đức, được làm từ đá và sừng hươu.