Các chỉ huy lữ đoàn Tank Ấn Độ cho biết các Tank hạng nhẹ Trung Quốc không phải đối thủ của T-90 Ấn Độ tại LAC

tháng 10 04, 2020