Các chỉ huy lữ đoàn Tank Ấn Độ cho biết các Tank hạng nhẹ Trung Quốc không phải đối thủ của T-90 Ấn Độ tại LAC

12:25 CH_ 04/10/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,