Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Điều gì sẽ xảy ra nếu Thor có búa thần Mjolnir ở đầu trận Avengers: Infinity War?

Thứ Bảy, tháng 10 03, 2020