Israel thành lập lực lượng đặc biệt với sứ mệnh chống lại các mối đe dọa từ Iran

tháng 2 19, 2020