Khủng Bố Hamas tiếp tục thả bóng cháy vào Dải Gazan để gây hỏa hoạn

tháng 2 13, 2020