Kỹ Sư tên lửa Iran bị "nổ tan Xác" khi Đang khởi động Tên Lửa đạn Đạo cho phiến Quân Houthi ở Yenmen

Chủ đề có liên quan: , ,