IDF thổi tung tổ hợp quân sự của Hamas sau khi nhóm khủng bố tấn công Rocket vào miền Nam Israel

tháng 2 11, 2020