Trung Quốc không thắng nhưng Phương Tây đang bị hủy hoại.

tháng 5 27, 2021