Sikorsky nhận 13 triệu Mỹ Kim cho các công nghệ tiên tiến trực thăng FARA

tháng 8 25, 2020