Trigon V/s Perpetua ai là kẻ chiến thắng?

Ngày:26/08/2020  

Đấu với Trigon, Perpetua sẽ chẳng cần phải làm gì nhiều. Tại sao?

Với toàn bộ sức mạnh của Toàn thể đã trả lại cho cô ấy, Perpetua về cơ bản là ‘Đấng sáng thế của Đa vũ trụ’ ở chỗ giờ đây cô ấy kiểm soát toàn bộ thực tại và mọi thứ bên trong (trừ bóng tối của Đa vũ trụ).
Trigon Versus Perpetua

Về mặt lý thuyết, chỉ một cái chớp mắt của Perpetua thì Trigon - một sinh vật bản địa của Đa vũ trụ - s4 bị loại khỏi sự tồn tại nếu cô thực sự muốn thế.
Perpetua Multivers

PERPETUA hay còn gọi là, " The MOTHER OF EVERYTHING " Mẹ của mọi thứ

 Perpetua là người chịu trách nhiệm thiết lập để tạo ra Đa vũ trụ bởi nguồn phán xét "Judges of the Source". Để tạo ra Prime Multiverse, cô được trao một phần của Nguồn, bây giờ được gọi là toàn phần "Totality", được sử dụng để chế tạo mọi thứ trong đó.

Trong khi cô ấy đã cố gắng tạo ra toàn bộ đa vũ trụ trước khi cô ấy bị Phán Xét đánh giá là kẻ phản bội, cô ấy đã tạo ra vũ trụ đầu tiên tồn tại trong Prime Multiverse.

www.Uviet.net