Nếu có một hành tinh lớn hơn Thiên hà lớn nhất, thì lực hấp dẫn của hành tinh đó sẽ mạnh đến mức độ nào?

Ngày:28/08/2020  

Hãy xem sau đây Có hai cách để giải quyết vấn đề này là Một hành tinh khí khổng lồ, hoặc một hành tinh đá


Trường hợp 1, Nếu nó là một gã khổng lồ khí

Nó có khối lượng gấp khoảng 80 lần sao Mộc và nó bắt đầu hợp nhất hydro thành heli, và khi đó nó không còn là một hành tinh nữa, nó là một ngôi sao.Và tại thời điểm đó, nó thậm chí còn lớn hơn sao Mộc cho đến khi bắt đầu phản ứng tổng hợp và năng lượng được tạo ra giúp chống lại lực hấp dẫn nén khí.

Trường hợp 2, nếu đó là một hành tinh đá

Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn. Vào thời điểm nó có kích thước bằng Mặt trời của chúng ta, nó đang tiến gần đến (nếu không phải TRONG quá khứ) " nó bỏ cuộc, tự sụp đổ và tạo thành một lỗ đen vũ trụ". Được đảm bảo tiến trình đó xảy ra vào thời điểm nó chỉ lớn bằng quỹ đạo của Sao Thủy.

Và quỹ đạo của Sao Thủy nhỏ đến mức nếu bạn vẽ Hệ Mặt Trời để chia tỷ lệ và bao gồm Sao Diêm Vương và các hành tinh lùn xuyên Sao Hải Vương khác, quỹ đạo của Sao Thủy là một vòng tròn nhỏ khó có thể nhìn thấy được.

Trong khi đó, bạn chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của thiên hà của chúng ta. Mọi ngôi sao bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều nằm trong giới hạn của vòng tròn màu vàng bên dưới hình ảnh này:
Thiên Hà Milky Way

Thêm vào đó - bạn sẽ lấy khối lượng từ đâu để thêm vào và tạo ra hành tinh khổng lồ này từ đâu? Hãy nhớ rằng, mỗi mét khối của một Siêu tân tinh sẽ chứa đầy và nén rất nhiều nguyên tử, không giống như hầu hết các thiên hà, là những ngôi sao chứa đầy nguyên tử cách nhau bằng không gian năm ánh sáng, đáng chú ý chủ yếu là do * thiếu * nguyên tử so sánh của chúng.

Ước tính khối lượng của Dải Thiên hà ở đâu đó gần 3x10 39Kg .Nếu bạn có thể tạo thành một quả cầu bằng sắt rắn có khối lượng bằng nhau, nó sẽ (gần như) chỉ gấp 10 lần kích thước quỹ đạo của Sao Hải Vương - đường kính chỉ khoảng 1 ngày ánh sáng. Tôi sẽ cho phép bạn tính khối lượng của một quả bóng có kích thước bằng thiên hà của chúng ta (bán kính 75.000 năm ánh sáng).

Và thiên hà lớn nhất được biết đến là thiên hà IC 1101 có bán kính khoảng 2 triệu năm ánh sáng. Và vì thể tích, và do đó lượng sắt bạn cần tăng lên dưới dạng * khối lập phương * của bán kính, bạn sẽ cần gấp khoảng 4x10 28  lần khối lượng vật chất sắt để tạo ra một quả bóng có kích thước bằng thiên hà lớn nhất…

www.Uviet.net