IC 1101 Là Thiên Hà lớn Nhất Vũ Trụ Từng Được Quan Sát, Nó To Lớn Đến Mức Độ Nào?

Ngày:25/05/2020  
 Nếu so nó với lùn thiên hà Milky Way, chúng ta chỉ là con kiến.


Dải thiên Hà khổng lồ IC 1101 với 100 nghìn tỷ Sao (10 ^ 14). Để so sánh với Thiên hà bé nhỏ Milky Way của chúng ta có 250 tỷ Sao, do đó, thiên hà khổng lồ đó có số Sao lượng các ngôi Sao gấp 400 lần thiên hà Milky Way của chúng ta.
Khối lượng Sao khoảng 2,5 triệu tỷ cái mặt trời (2,5 x 10 ^ 15). Dải Ngân hà Milky Way có khối lượng mặt trời khoảng 580 tỷ (5,8 x 10 ^ 11), do đó, thie6nn hà IC 1101 lớn gấp khoảng 4300 lần
Với đường kính là 6 triệu năm ánh sáng (một giây ánh sáng là 300.000 km), thiên hà của chúng ta chỉ khoảng 100.000 năm ánh sáng (nghĩa là chỉ bằng 1/60 đường kính của IC 1101)
Với việc mở rộng không gian với tốc độ ngày càng gia tăng, các hệ sao sẽ ngày càng xa dần khi thiên hà giãn nở đến nhạt nhoà.


Nguyễn Thế Anh
www.Uviet.net