Không gian đủ lạnh lẽo để các hành tinh khí khổng lồ tồn tại - và tại sao chúng không rắn?

tháng 5 30, 2020