Có phải con Người và các loài khác trên Trái đất là các sinh vật duy nhất trong vũ trụ?

Ngày:12/08/2020  

Tôi chắc chắn rằng Con người không phải là sinh vật duy nhất trong vũ trụ

Sẽ không thực sự hiểu mọi người sẽ nghĩ thế nào. Chúng ta có thể hiểu khi tự đặt ra  những câu hỏi. Hãy thử nghĩ rằng ... "Tại sao... chúng ta PHẢI LÀ Loài duy nhất tồn tại trong vũ trụ ?".

Sự sống đa dạng trong vũ trụ là hiển nhiên và nó rất phổ biến

Sự thật hiển nhiên là...

vật lý của sự tồn tại là như vậy, chúng ta vốn biết rằng sự sống tồn tại trong khắp vũ trụ là có thể 100%, và đã từng, xuất hiện. Bạn có thể đặt một khoảng chu kỳ sau đó.

Một thực tế khác… 

Chẳng có gì kỳ lạ về Trái đất mà có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ về tính đặc biệt của sự sống gọi là duy nhất, độc quyền trong vũ trụ, trên hàng nghìn tỷ thế giới và hành tinh khác… hoàn cảnh tự nhiên mà từ đó sự sống xuất hiện ở đây trên Trái đất. Chúng ta không phải là duy nhất.

Nên biết Dải Thiên Hà Milky Way của chúng ta có khoảng 200 tỷ ngôi Sao giống mặt trời

thiên hà của chúng ta

Một Thái dương hệ chứa trái đất. Trong tổng số 200 tỷ hệ Sao khác nằm trong một Thiên hà…

Một Thiên hà ... Nó không có gì đặc biệt, nó nằm trong số 100.000 Thiên hà khác trong Cụm Siêu thiên Hà gọi là Laniakea. Siêu cụm thiên hà nhà của chúng ta.
Cụm thiên hà của chúng ta

Cụm Siêu Thiên Hà Laniakea chỉ là một trong khoảng 500 Siêu Cụm Thiên hà khác trong vũ trụ.
Và đó chỉ là những gì giới hạn mà Viễn vọng kính của chúng ta có thể thấy, bởi vì thậm chí chúng còn rộng lớn hơn nhiều.
Dải Thiên hà của chúng ta không phải là đặc biệt so với các thiên hà khác.
Và Cụm Siêu Thiên Hà Lanieakea cũng không đặc biệt hơn so với các Cụm Siêu Thiên Hà Khác.
toàn vũ trụ

Và Trái đất không phải là đặc biệt, chỉ là một phần trăm của khoảng 300.000.000.000.000.000.000.000.000.000 hành tinh có kích thước phù hợp, xoay chuyển xung quanh đúng loại Mặt trời, với khí hậu thích hợp… nơi sự sống đã xuất hiện.

Bởi vì các định luật vật lý đều vận hành như nhau ở mọi nơi.

Và bởi vì chúng ta đang tồn tại, những nơi xa xôi khác cũng vậy.

Đó là một điều hợp lý… “Do đó… Sự sống là phổ biến ở những góc khác của vũ trụ”.

Nguyễn Hoàng Thế Anh.
www.Uviet.net