Có Phải Vũ Trụ Là Vô Tận Sau Vụ Nổ BigBang?

Ngày:23/07/2020  

Nếu Vũ trụ là Vô Tận, vậy làm thế nào nó có thể mở rộng từ Điểm "0" thành Vô Tận ngay lập tức?

Trong mô hình vũ trụ tiêu chuẩn (phẳng, mở rộng và không gian), vũ trụ luôn luôn vô hạn, nhưng có một thời đại hữu hạn.

Khoảnh khắc của vụ nổ Big Bang không phải là một phần của vũ trụ. Nó mất một khoảng thời gian nhỏ nhưng khác thường sau khoảnh khắc đó, và nó là một phần của vũ trụ. Nhưng Big Bang thực tế thì không. cũng không phải vũ trụ là từng “chẳng có gì”.

Hãy tha thứ cho tôi nếu điều này không có vẻ đủ thuyết phục nhưng đây thực sự là một phép toán khá đơn giản. Khoảnh khắc nổ lớn Bigbang đó không còn là một phần của vũ trụ nữa, giả sử, điểm tại khởi đầu " X = 0 " là một phần của đường cong Y = 1 /X. Nhưng đúng vậy, nó bất chấp trực giác, bao gồm cả sự kỳ vọng rằng thời gian là một dòng vĩnh cửu (hoặc ít nhất là vậy), chính khoảnh khắc ban đầu là một phần của thời gian (nhưng nó không phải là thời gian).


Sự hình thành Vũ trụ đầu tiên 

1. Từ quá trình lạm phát (Inflation) sức nóng đã tạo ra vụ nổ Bigbang phân tán vật chất trong một khoảnh khắc

2. Các đám mây tán xạ bụi khí vũ trụ CMB last Scattering 380.000 năm

      >> Biến động mật độ (Density fluctuation sinal) 

3. Hình thành các Ngôi Sao Cổ Đại khổng lồ đầu tiên frist Stars 200 triệu năm

4.  Hình thành các thiên hà có hình Xoắn Ốc Present day 13.8 tỷ năm

     >> Tín hiệu Phân cực polarization


www.Uviet.net