Liệu rằng Ngôi Sao đầu tiên trong quá trình Hình Thành Vũ Trụ có còn tồn tại hay không?

Ngày:07/06/2020  

Nói xin chào với Ngôi sao Methuselah, với tên danh mục của nó là HD 140283. Ngay trong khu phố; nó cách xa khoảng 190 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Bình, gần ranh giới với Ophiuchus trong Dải Thiên hà Milky Way. Đó là ngôi sao đầu tiên được hình thành trong Vũ trụ, nhưng nó là ngôi sao lâu đời nhất mà chúng ta tìm thấy. Tuổi của nó được ước tính là 13,66 tỷ năm, khiến nó trở thành một ngôi sao thế hệ thứ hai. Nó chứa một số kim loại, đã được hình thành trong siêu tân tinh đầu tiên. Một phân tích quang phổ ban đầu của Joseph W. Chamberlain và Lawrence Aller cho thấy nó có hàm lượng kim loại thấp hơn đáng kể so với Mặt trời của cúng ta. Các phân tích quang phổ tiên tiến tìm thấy hàm lượng sắt về hệ số thấp hơn 250 so với Mặt trời. Đây là một trong những ngôi sao nghèo kim loại (gọi là nhóm Population II) gần Trái đất nhất.

Những ngôi sao thế hệ I đầu tiên, được gọi là Population III stars chúng không có kim loại; không có gì được tìm thấy, mặc dù Viễn Vọng Kính không gian James Webb được thiết kế để tìm thấy chúng. Một số giả thuyết cho rằng những ngôi sao Population III stars đầu tiên cực kỳ to lớn; trong trường hợp vô cùng to lớn đến như vậy thời gian sống của chúng rất ngắn và chúng không tồn tại trong Vũ trụ ngày nay.

Ánh sáng có thể có từ các ngôi sao Population III stars được chụp bằng Kính viễn vọng Không gian Spitzer của NASA
Các ngôi sao quần thể III là một quần thể giả thuyết gồm những ngôi sao cực kỳ to lớn và vô cùng nóng mà hầu như không có kim loại, ngoại trừ có thể chúng lẫn lộn các hạt ejecta từ các siêu tân tinh Population III gần đó.

Những ngôi sao như vậy có khả năng tồn tại trong vũ trụ từ rất sớm (nghĩa là ở độ dịch chuyển cao) và có thể đã bắt đầu sản xuất các nguyên tố hóa học nặng hơn hydro cần thiết cho sự hình thành các hành tinh và sự sống sau này như chúng ta biết. 
Ảnh: Một siêu tân tinh, Siêu tân tinh hay sao siêu mới là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao.


Nguyễn Thế Anh