Các vật chất đậm đặc nhất trên Trái đất so với vật chất sao Neutron có gì khác biệt?

Ngày:16/08/2020  

Kim loại Osmisum và Uranium là đậm đặc và nặng nhất trên trái đất hiện có

Chất có mật độ dày đặc nhất trên Trái đất là kim loại osmisum. Uranium có số nguyên tử nhiều hơn, nhưng Osmium được nén vật chất chặt hơn. Còn lại nếu có Bất cứ thứ vật chất gì trên Trái đất dày có mật độ vật chất dầy đặc hơn sẽ là những nguyên tử được tạo ra trong phòng thí nghiệm ở một nơi nào đó cũng có thể chúng là những khối thiên thạch từ không gian rơi vào trái đất sẽ nặng hơn osmisum - Uranium rất nhiều, và những nguyên tử đó hầu hết sẽ quá không ổn định để giữ lẫn nhau trong hơn một vài giây.
Osmisum vật chất nặng
Ảnh: Osmisium là kim loại thuộc phân nhóm phụ nhóm 8; chu kì 6 trong bảng tuần hoàn; thuộc họ platin; ký hiệu Os; mang số hiệu nguyên tử 76; nguyên tử khối 190,2; do 2 nhà hóa học người Anh Smithson Tennant và William Hyde Wollaston tìm ra năm 1804

  • Biểu tượng: Os
  • Khối lượng nguyên tử: 190,23 u
  • Điểm nóng chảy: 3.033 °C
  • Số nguyên tử: 76
  • Cấu hình điện tử: [Xe] 4f145d66s2
  • Chuỗi hóa học: Kim loại, Kim loại chuyển tiếp, Kim loại nặng độc hại, Nhóm nguyên tố 8, Nguyên tố chu kỳ 6.
Osmium có mật độ 0,0226 kg / cm³. Điều đó có nghĩa là kích thước nó bằng quả bóng chày có trọng lượng 4,55 kg, hoặc 10 pound.

Một ngôi sao neutron là một mặt trời bị chết đầu tiên nó sẽ nở rộng rồi tự co lại, bề mặt Sao sẽ tự sụp đổ vào nhân của chúng và kích thước của chúng con loại đến siêu đậm đặc chúng sẽ tạo ra một vụ nổ Siêu tân tinh Supernova hoặc có trường hợp chúng không đủ điều kiện sẽ trở thành Un-nova hình thành lỗ đen vũ trụ. Các Sao neutron có mật độ vật chất trung bình khoảng 500 tỷ kg trên một cm khối, là một ví dụ điển hình. Điều đó có nghĩa là một lượng tương đương sẽ nặng hơn kim loại Osmi khoảng 20 nghìn tỷ lần.

www.Uviet.net