Nếu Star-Lord vẫn còn sức mạnh Từ một Celestials anh ta có thể có cơ hội chế ngự Thanos trong Infinity War và Endgame hay không?

tháng 8 16, 2020