Các đặc điểm thú vị của Lỗ Đen vũ trụ là gì?

Ngày:31/07/2020  

Đặc điểm thú vị của Lỗ đen Vũ trụ

Một lỗ đen không thực sự là một cái "lỗ".

Hố đen là thiên thể còn lại của các ngôi sao khổng lồ đã chết khi trọng lực của chúng trở nên lớn đến mức độ lệch của không gian rất dốc, do đó không có vật chất nào có thể thoát khỏi lực hấp dẫn kinh khiếp của chúng khi quá gần, mặc dù đó là các hạt proton ánh sáng.

Lỗ đen không giống như thế này:

chẳng phải lỗ đen thế này

Và không phải kiểu này luôn:

Lỗ đen vũ trụ không phải là cái lỗ

Vì vậy, lỗ đen là một vật thể ba chiều có màu đen với mật độ vật chất đặc biệt.

Sau đây mới thực sự là một Lỗ đen Vũ trụ:

lỗ đen ba chiều

Và, nếu được hỏi "lỗ đen dẫn đến đâu" thì trong bối cảnh này, nó là trung tâm của lỗ đen. Điều gì ở trung tâm của một lỗ đen? Các chuyên gia đồng ý gọi khu vực này mà chúng ta chưa biết là một điểm kỳ dị.

Lỗ đen Vũ Trụ và Chân trờ sự kiện 

Một lỗ đen có một khu vực được gọi là chân trời sự kiện, một ranh giới hình cầu vượt ra ngoài mà không có gì có thể thoát ra khỏi lỗ đen. Ở trung tâm của quả cầu biên, vượt ra ngoài chân trời sự kiện, là cái được gọi là điểm kỳ dị, là nơi mà khối lượng hoặc mật độ vật chất trở nên vô hạn và độ cong của không thời gian trở nên vô hạn, do lực hấp dẫn quá mạnh mẽ ở đó.
lỗ đen siêu khối lượng

Điều gì xảy ra nếu ai đó đi vào đó?

Với lực hấp dẫn siêu khối lượng, Bất cứ ai, hoặc bất cứ vật thể nào rơi vào lỗ đen vũ trụ sẽ tan xác ngay lận tức, Sẽ tan biến Mất, nghĩa là bạn sẽ chết chắc ... và chẳng bao giờ trở lại được nữa.

Ít nhất đó là những gì khoa học ước tính, bởi vì chúng ta không có dữ liệu về nội dung của điểm kỳ dị đó.


www.Uviet.net