Trường hợp biến mất của một Ngôi Sao khi quá trình hình thành Siêu Tân Tinh thất bại

tháng 7 19, 2020