Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Tại sao không có các thiên hà Hình Cầu mà chỉ có các thiên hà Phẳng Hình Đĩa?

Thứ Tư, tháng 7 15, 2020