Thần Odin: Quê hương sẽ là bất cứ nơi nào thần dân của con đến

Ngày:24/07/2020  

Quỷ lửa Surthur gây Tận thế Ragnarok 

Hela khởi nguồn Sự Kiện Ragnarok

Biết không thể ngăn cản được sức mạnh đáng kinh ngạt của nữ hoàng địa ngục Hella. Lúc này, thor có 2 sự lựa chọn, một là để cho Hela gây tan tốc cho cả vũ trụ, Hai là hồi sinh quỷ lửa Surthur để tiêu điệt Hella nhưng phải trả cái giá là hy sinh toàn bộ vùng đất Asgard. Và Thor đã chọn cách hồi sinh Surthur tiêu diệt Hela.
tận thế ragnarok

Trước tận thế Ragnarok, quê hương của mình bị huỷ diệt. Thor đau buồn, Odin hiện về nói với con trai, con đừng buồn, quê hương chính là bất cứ nơi nào con và thần dân của mình đi đến, không nhất thiết phải là Asgard, hãy nhớ, quê hương là bất cứ nơi nào người dân của con sẽ đến.
quê hương mới

Tận Thế Ragnarok Phá huỷ toàn bộ Asgard trong thần thoại Bắc Âu

Định mệnh phán rằng, Asgard sẽ bị con quỷ lửa Surthur thiêu cháy. Thần Odin đã đi tìm và đánh bại Surthur, và tước hết sức mạnh của nó.
tận thế ragnarok

Thuyết tiền định trong sự kiện Asgard

Nhưng theo thuyết tiền định, chúng ta không thể thay đổi tương lai dù bạn có cố gắng làm bất cứ thứ gì để xoá bỏ nó trong quá khứ, bằng cách này hay cách khác, kết quả của thực tại sẽ vẫn lập lại như thế, một khi nó xảy ra.
que hương thor

Và rồi con quỷ lửa hồi sinh bởi chính những nổ lực tiêu diệt nó, và nó đã Phá huỷ toàn bộ Asgard theo đúng như lời tiên tri đã phán xét. Thor và các thần dân của mình đã lên Phi thuyền di chuyển đi nơi khác, họ tìm một vùng đất hứa.


www.Uviet.net