Hoa Kỳ thông qua đạo Luật kêu gọi ngừng sử dụng con người làm lá chắn sống

9:03 CH_ 16/10/2018  
Chủ đề có liên quan: , ,