Loại tàu ngầm nào có thể hủy diệt cả một quốc gia?

Ngày:31/07/2021  
Tàu Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân:

Mỗi tàu ngầm này được trang bị tới 16 Phi đạn UGM-133 Trident II D5.

Tên lửa này:
Ảnh: một tên lửa đạn đạo Trident II D5  mang đầu đạn nhiệt hạch được phóng từ tàu ngầm trong lòng biển. Trident II D5 là tên lửa đạn đạo được phóng lên bởi tàu ngầm do cả Hoa Kỳ và Anh Quốc triển khai. Trident là hệ thống mang vũ khí hạt nhân duy nhất được Nước Anh triển khai.

Trọng tải tăng lên của Trident II cho phép thực hiện khả năng răn đe hạt nhân với số lượng ít tàu ngầm hơn, và độ chính xác cao của nó — tiệm cận như với tên lửa đất đối không—Cho phép nó được sử dụng như một vũ khí răng đe chiến lược.

Phạm vi (được phân loại chính xác): Toàn tải bay được phạm vi lên đến ~ 7.600 km (4.700 mi)

Mỗi chiếc mang nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công tái nhập quỹ đạo.

Nếu một trong những con tàu ngầm này này được chất đầy tải vũ khí, nó có thể phá hủy hoàn toàn hầu hết các quốc gia và gây thiệt hại nghiêm trọng thậm chí là huỷ diệt toàn diện.

Chúng bao gồm khả năng răn đe hạt nhân, độc lập của Vương quốc Anh. Cổ máy ngày tận thế.