Lockheed Martin nhận hợp đồng mới hỗ trợ Phi đạn Hạt Nhân Trident II được phóng từ tàu Ngầm

tháng 8 18, 2017