Cá mập trắng được phóng đại kích thước trong các bộ phim?

tháng 5 18, 2021