Tàu ngầm tấn công nhanh mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ đã hoàn thành các thử nghiệm ban đầu trên biển

tháng 9 02, 2019