Tàu ngầm tấn công nhanh mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ đã hoàn thành các thử nghiệm ban đầu trên biển

Chủ đề có liên quan: ,