Thực thể Chaos King mạnh đến mức độ nào trong Marvel

Ngày:02/08/2020  

Nguồn gốc của thực thể Chaos King

Amatsu-Mikaboshi, còn được gọi là Chaos King là một vị thần Pantheon của Nhật Bản, ông ta là Thần bóng tối và Hỗn loạn. Quan trọng hơn là một vị thần Nhật Bản, Chaos King là một hiện thân của Oblivion, một khía cạnh nguyên thủy của vũ trụ, là hiện thân của cái Chết và Hư vô. Thực thể này đại diện cho những gì trước cả khi vạn vật trong vũ trụ được tạo ra.

  • Mục tiêu của Chaos King là phá hủy mọi thứ trong vũ trụ

Thực thể Chaos King

Chaos King là một trong những sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ, theo Amadeus Cho cho biết Chaos King là kẻ đã đã phá hủy 98,76% của đa vũ trụ:
Thực thể Chaos King tấn công

  • Nó dễ dàng đánh bại Impossible Man

Thực thể Chaos King

  • Nó biến cả một vũ trụ thành hư vô
hắn đã ảo hoá cả một vũ trụ thành cõi hư vô đen tối

Chaos King làm tối vũ trụ
Chaos King báo thù

  • Và nó cũng tấn công bán thần Hercules

Thực thể Chaos King
hercules bị Chaos King tấn công
Sức mạnh và quyền năng của Chaos King quá lớn so với bán thần Hercules, nên anh đã nhanh chóng bị nó đánh bại, cho thấy mai ra có Odin force hay Beyonder mới đủ sức tiêu diệt thực thể này.

  • kết luận

Chaos King chắc chắn có một vị trí trong số 10 nhân vật phản diện mạnh nhất của Marvels. Khi anh ta giết nhiều sinh vật và các vị thần mạnh mẽ như Zeus, Satan, Nightmare, Gaea và Athena. Quân đội của anh ấy mạnh đến nỗi anh ấy đã đánh bại những người như Galactus.

Chaos King đã làm tất cả những điều này với một phần nhỏ sức mạnh của bản thể gốc Oblivion.

www.Uviet.net