Bức ảnh khoa học khó tin nhưng nó thực sự Có Thật

Ngày:02/08/2020  

Dấu chấm nhỏ đó là một nguyên tử đơn nhất, đang lơ lửng giữa hai bản điện cực

nguyên tử phát sáng bởi tia laser

Một hạt Nguyên tử Strontium được tích điện dương +  và các bản kim loại 2 bên được tích điện cực theo cách mà khiến hạt nguyên tử đó đứng yên một chỗ, và khi nó được chiếu bằng tia laser, hạt nguyên tử vô cùng nhỏ bé này đã phát ra ánh sáng đủ để nhìn thấy trong một thời gian dài.

Lưu ý răng: kích thước của hạt nguyên tử và công cụ trong bức ảnh này không phải là kích thước thật tương đương vì nó nhỏ bé được tính bằng milimet, thực sự nó nhỏ hơn nhiều so với kích thước ảnh-  Các bạn đang nhìn thấy hạt nguyên tử này được rõ ràng như vậy là nhờ độ phân giải siêu zoom của của máy ảnh kỹ thuật số ngày nay.

www.Uviet.net