Áp suất ở đáy Rãnh Mariana có thể tạo ra kim cương không?

tháng 8 16, 2020