Áp suất ở đáy Rãnh Mariana có thể tạo ra kim cương không?

Ngày:16/08/2020  

Áp suất ở đáy Rãnh Mariana không đủ để tạo ra kim cương 

Áp suất ở đáy của rãnh Marianas sâu 11 km là khoảng 1.000 atm

Không đủ tạo kim cương, áp suất ở đáy của rãnh Marianas sâu 11 km là khoảng 1.000 atm, hay 100 MegaPascal. Ngược lại, áp suất được sử dụng để tạo ra kim cương bằng phương pháp Nhiệt độ cao áp suất cao (HPHT) lớn hơn 50 lần con số 5.000 MegaPascal. Nó cũng yêu cầu nhiệt độ 1400 độ C. Phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) yêu cầu áp suất và nhiệt độ thấp hơn nhưng phải kiểm soát rất cẩn thận chất nền, khí vận hành và dòng điện cần thiết để ion hóa các nguyên tử cacbon từ nguyên liệu metan. Đây không phải là những điều kiện có sẵn trong Rãnh Mariana.
kim cương thật

Phương Pháp công nghiệp

Phương pháp CVD có xu hướng sản xuất kim cương cấp công nghiệp, so với năng suất chất lượng đá quý cao hơn từ quy trình HPHT.
máy kim cương

Hình ảnh dưới đây cho thấy các máy HPHT tại nơi làm việc. Áp suất lớn cần thiết được tạo ra bởi 6 xi lanh thủy lực làm việc trên một khối lượng nhỏ ở trung tâm.
Để mua dược một máy HPHT,  Bạn sẽ cần 150.000 Mỹ Kim dự phòng.

www.Uviet.net