Các viên đá vô cực thứ 7, thứ 8 và thứ 9 đang ở đâu?

Ngày:27/03/2020  

Có một thứ như Viên đá Vô cực thứ 7.  Nó được biết đến nhiều nhất là Đá Ego và là Viên đá Vô cực duy nhất không có khả năng đặc trưng để sử dụng làm vũ khí hoặc công cụ chiến đấu.  Thay vào đó, mục đích duy nhất của viên Ego Stone, là nắm giữ ý thức của Nemesis, một thực thể thượng cổ đã tự tử để tạo ra tất cả 7 Viên đá Vô cực đầy quyền năng, gồm các Viên đá: Không gian, thực tại, Linh hồn, Trí tuệ, Thời gian và Bản ngã. Trong truyện tranh, Viên đá Vô cực thứ 7, là Viên đá Ego, thuộc quyền sở hữu của Grandmaster, cho đến khi nó được Loki giành được và bất ngờ hồi sinh Nemesis khi kết hợp với tất cả 6 Viên đá Vô cực khác.


 Đối với Viên đá Vô cực thứ 8 và thứ 9, chúng không tồn tại trong Vũ trụ Marvel hiện có, tuy nhiên, trong các vũ trụ thay thế, chúng có thể tồn tại.  Nhưng điều cơ bản là có 6 Viên đá Vô cực kiểm soát các khía cạnh nguyên tố của vũ trụ và thứ bảy sở hữu ý thức về bản thể đó là tất cả 7 Viên đá Vô cực.


Thế Anh.