Ấn Độ: Một Fan Cứng Của Tổng Thống Donald Trump Dẫm Đạp Lên Hình Của Ông Tập cận Bình

tháng 6 20, 2020