Tàu Sân Bay Liêu Ninh Của Trung Quốc Âm Thầm Bơi Quanh Quẩn Gần Đảo Đài Loan Gửi Tín Hiệu Đe Doạ

6:33 SA_ 13/04/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,