Radar thụ động Của Cộng Hòa Séc phát hiện Máy Bay ném bom tàng hình B-2 Spirit ở khoảng cách 150 dặm

tháng 3 16, 2020