Radar thụ động Của Cộng Hòa Séc phát hiện Máy Bay ném bom tàng hình B-2 Spirit ở khoảng cách 150 dặm

6:50 SA_ 16/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,