Nga: Iran Hoảng sợ Chiến đấu Cơ F35 Tàng Hình Của Mỹ Nên Bắn Nhầm Máy Bay Dân Sự Của Ukraine

tháng 1 19, 2020